Home » Auteursrecht

Auteursrecht

Alle rechten, waaronder de auteursrechten en andere intellectuele eigendoms-rechten van het op de Regiobeeldbank gepubliceerde materiaal, berusten bij of worden beheerd door Studio van Leuveren b.v..Het is niet toegestaan informatie of beelden van Regiobeeldbank te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio van Leuveren b.v. Pluimenweg 17-19, 3925BK te Scherpenzeel.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Zie deze voorwaarden.Indien u meent dat de Regiobeeldbank ongewild het portretrecht heeft geschonden, neem hierover dan contact met ons op. Voor een juridische uitleg van het portret en auteursrecht zie de volgende link: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/ Alle foto's en overige inhoud van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden gedownload, gekopieerd of anders gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de auteur en beheerder van deze site. Ons telefoonnummer is: 033-2771816

 

 Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio van Leuveren. Alle prijzen zijn exclusief  BTW en onder voorbehoud. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Studio van Leuveren is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Studio van Leuveren draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.