Overberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, op de grens met de Gelderse Vallei, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (t/m 2005 gemeente Amerongen). De plaats(naam) betreft voor de postadressen het gebied met postcode 3959, dat voorheen onder de gemeente Amerongen viel, en op de kaart op deze pagina in roze staat afgebeeld. Maar maatschappelijk (informeel) gezien valt kennelijk ook nog enig omliggend gebied tot het dorpsgebied te rekenen. In de Statuten van Overbergs Belang (OB) staat namelijk: "Onder Overberg wordt verstaan die gedeelten van de gemeenten Amerongen, Leersum, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal, die tezamen vormen de buurtschap (inmiddels dorp, red.) Overberg." Helaas wordt dit in de Statuten noch op de site van OB tekstueel of kaartmatig nader gespecificeerd. Maar met enig logisch redeneren komen wij tot de volgende conclusies:

V.w.b. het deel onder het dorpsgebied van - en t/m 2005 gemeente - Leersum: de inwoners van de W van Overberg gelegen Leersumse buurtschap Ginkel hebben zich aangesloten bij Overbergs Belang, waardoor dat gebied ook weleens als 'Leersums Overberg'* wordt betiteld. Wij pleiten echter voor behoud van de benaming Ginkel, zoals de buurtschap aldaar vanouds altijd heeft geheten.
* Historisch correcter zou overigens zijn om het net andersom te doen; om Overberg 'Amerongens Ginkel' te noemen, omdat het dorp immers is ontstaan in het gebied dat vanouds bekend stond als de Ginkelse Veenen. Zie daarvoor verder op de pagina van Ginkel.