Amerongen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005. Onder de gemeente Amerongen viel naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp Overberg en een klein westelijk deel van het dorp Elst.- Wapen van de voormalige gemeente Amerongen.Terug naar boven  Amerongen ligt NW van Rhenen en Elst, ZO van Leersum en grenst in het Z aan de Neder-Rijn en aan de provincie Gelderland (Eck en Wiel). Tabaksteelt Sinds ongeveer 1630 is in Zuidoost-Utrecht tabak geteeld en wel op grote schaal, evenals trouwens in vele andere gebieden in ons land. Amersfoort / Nijkerk en de streek tussen Amerongen en Rhenen waren de belangrijkste centra en bleven dat, ook nadat in de rest van Nederland de teelt allengs sterk verminderd was. Tenslotte bleef alleen de streek tussen Amerongen en Rhenen van belang, totdat in 1960 door het optreden van een schimmelziekte het verbouwen van tabak onmogelijk werd. Tabaksteeltmuseum Amerongen laat het verleden van de tabaksteelt in dit dorp en omgeving herleven. Naast de permanente collectie in het museum zelf wordt buiten, op een tabaksveldje, in de praktijk getoond hoe de tabaksteelt eeuwenlang verliep.