Niet ver van Veenendaal, op het grondgebied van Amerongen en Renswoude liggen verdedigingswerken van de Grebbelinie verborgen onder het groen. De werken werden in het verleden aangeduid met de namen als de Post aan de Roode Haan en het Werk aan de(n) Roode(n) Haan. De naam Roode Haan verwijst naar een -inmiddels verdwenen- herberg. De herbergier herinnerde daarmee aan de branden die woedden toen Spaanse troepen huishielden in Veenendaal en meer dan 100 huizen in vlammen opgingen. http://www.grebbelinie.nl/page/roodehaan