De naam "Hattem" is een typische heemnaam. Wat deze naam echter precies betekent is onduidelijk. De laatste veronderstelling is gebaseerd op het feit dat de meer dan de helft van de heemnamen afgeleid is van een persoonsnaam. Hattem wordt omstreeks 800 voor het eerst in de geschiedschrijving genoemd.