Het Werk aan de Daatselaar werd in 1799 aangelegd op de plaats waar de Slaperdijk eindigde tegen de hoge gronden. De lunet en redoute uit 1786 waren overbodig geworden en werden afgegraven. De Groeperkade werd in hetzelfde jaar verlengd. Uit het ontwerp valt af te lezen, dat men oorspronkelijk van plan was om de Groeperkade direct aan te sluiten op de westzijde van het fort. Men heeft echter gekozen voor de aansluiting op de Slaperdijk bij het damsluisje uit 1766. Zo voorkwam men dat er een extra toegang ontstond naar het fort. Mocht de vijand over de Groeperkade naderen, dan zouden de verdedigers deze toegangsweg kunnen beschieten. Het bruggetje over de damsluis kon men bij nadering van de vijand bovendien afbreken.

daatselaarsepad_078-1.jpg
daatselaarsepad_079-1.jpg
daatselaarsepad_080-1.jpg
daatselaarsepad_081.jpg
daatselaarsepad_082.jpg
daatselaarsepad_083.jpg
daatselaarsepad_084.jpg
daatselaarsepad_085.jpg
fort_daatselaar_031-1.jpg
fort_daatselaar_032-1.jpg
fort_daatselaar_033-3.jpg
fort_daatselaar_034-1.jpg
fort_daatselaar_035-1.jpg
fort_daatselaar_036-1.jpg
fort_daatselaar_037-1.jpg
fort_daatselaar_038-2.jpg
fort_daatselaar_039-1.jpg
fort_daatselaar_040-1.jpg
fort_daatselaar_041-1.jpg
fort_daatselaar_042-1.jpg
fort_daatselaar_043-1.jpg
fort_daatselaar_044-1.jpg
fort_daatselaar_045-1.jpg
fort_daatselaar_046-1.jpg
fort_daatselaar_047-1.jpg
fort_daatselaar_048-1.jpg
fort_daatselaar_049-1.jpg
fort_daatselaar_050-1.jpg
fort_daatselaar_051-1.jpg
fort_daatselaar_052-1.jpg
fort_daatselaar_053-1.jpg
fort_daatselaar_054-1.jpg
fort_daatselaar_055-1.jpg
fort_daatselaar_056-1.jpg
fort_daatselaar_060-1.jpg
nederwoudsepad_002-1.jpg