Home » Regiobeeldbank » Vallei en Eemgebied » Vallei en Eem waterlopen

Waterschap Vallei en Veluwe is net als een gemeente een zelfstandige overheidsinstantie in de derde bestuurslaag. Net als de gemeenten vormen waterschappen de derde overheidslaag onder rijk en provincie. Het waterschap heeft een democratisch gekozen algemeen bestuur. Zij kiezen een dagelijks bestuur (heemraden) uit hun midden. De dijkgraaf is de voorzitter van het bestuur. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.