Home » Regiobeeldbank » Veluwe Natuurgebieden » Sprengen - Motketel - Niersen

Bekenstichting wil kennis verspreiden over uniek sprengkoppengebied.  De Motketel herbergt een uniek landschap met sprengkoppen dat op plaats negen staat in de top honderd van belangrijke historische geografie. Het is van oorsprong een nat gebied waar de grondwaterstand behoorlijk hoog staat. In de 17e,18e en 19e eeuw groeven bewoners hier sprengkoppen waarna ze het water via gegraven beken lieten wegstromen. Dat waren onder meer de Hartense Molenbeek, de Geelmolenbeek en de Rode Beek. Het water van deze beken werd gebruikt om watermolens mee te laten draaien. Zo stonden er ooit 17 watermolens langs deze beken die een mooie inkomstenbron vormden voor Vaassen. Hoewel het gebied tegenwoordig geen economische functie meer heeft is het wel toeristisch en cultuurhistorisch van groot belang. Voorzitter Jan van de Velde van de Bekenstichting wees erop dat de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied niet onderschat mag worden. “Nergens anders vind je zo’n fraai sprengkoppengebied en daar moeten we zuinig op zijn. Tegelijkertijd willen we er ook zoveel mogelijk mensen van laten genieten,” aldus de voorzitter. “Hoe beter geïnformeerd, hoe meer je kunt ontdekken in dit gebied, vandaar dat we zoveel belang hechten aan goede informatie ter plekke”. Op het bord is ook informatie te vinden over de flora en fauna in dit waterrijke landschap, zoals de beekprik en de ijsvogel.