Home » Regiobeeldbank » Landschappen » Het Zwin

Het Zwin ligt pal aan de Noordzee, grotendeels in België en deels in Zeeuws-Vlaanderen. Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de 13e en 14e eeuw was deze zeearm, ’t Zwyn, een belangrijke vaarweg naar Brugge. Die verzandde in de loop der tijd en was uiteindelijk onbevaarbaar. Het is nu een heel dynamisch natuurgebied waarin duinen, schorren en polders, de Zwinweide en de slufter samen zorgen voor veel afwisselingen tussen nat en droog, zout en zoet, klei en zand. Hierdoor komen er veel verschillende plantensoorten voor. Een slufter is een strandvlakte achter de duinen, die in open verbinding staat met de zee. Direct achter de geulmonding ligt zandstrand, meer naar binnen liggen duinen en schorren. Erachter liggen de polders, met grazige vlaktes, struweel en - zoet - water. De Zwinweide was ooit een zijgeul van het Zwin.

Eb of vloed, zomer of winter, hier zijn altijd vogels. Tijdens de vogeltrek tanken duizenden vogels hier even bij. De schorren zijn een belangrijk broedgebied voor o.a. tureluur, kluut en scholekster. In het struweel aan de landkant leven zangvogels als kneu, fitis, zwartkop en nachtegaal. Op het schor groeit veel lamsoor, in België heel toepasselijk Zwinblomme genoemd. In het vloedmerk, de aanspoelsels op het strand, groeien zeepostelein en zeebiet en langs de zeedijk is de gele hoornpapaver te vinden. In de polder staan o.a. zeldzame planten als zomerbitterling, bijenorchis, gewone agrimonie, goudhaver, en graslathyrus. Een opvallende bewoner, vooral te vinden in braamstruweel, is de boomkikker. In het voorjaar kun je die van een kilometer afstand horen ‘kekken’. Er loopt een wandelpad over de zeedijk en de stranden. De geulmonding en de strandvlakten zijn vrij toegankelijk. Het schor niet, maar daar worden regelmatig excursies georganiseerd. De Zwingidsen kennen alle ins en outs en loodsen je dwars door het gebied! In de Willem-Leopoldpolder zijn gemarkeerde wandelpaden.

het_zwin_001-1.jpg
het_zwin_001-1.jpg
het_zwin_002-1.jpg
het_zwin_002-1.jpg
het_zwin_003-1.jpg
het_zwin_003-1.jpg
het_zwin_004-1.jpg
het_zwin_004-1.jpg
het_zwin_005-1.jpg
het_zwin_005-1.jpg
het_zwin_006-1.jpg
het_zwin_006-1.jpg
het_zwin_007-1.jpg
het_zwin_007-1.jpg
het_zwin_008-1.jpg
het_zwin_008-1.jpg
het_zwin_009-1.jpg
het_zwin_009-1.jpg
het_zwin_010-1.jpg
het_zwin_010-1.jpg
het_zwin_011-1.jpg
het_zwin_011-1.jpg
het_zwin_012-1.jpg
het_zwin_012-1.jpg
het_zwin_013-1.jpg
het_zwin_013-1.jpg
het_zwin_014-1.jpg
het_zwin_014-1.jpg
het_zwin_015-1.jpg
het_zwin_015-1.jpg
het_zwin_016-1.jpg
het_zwin_016-1.jpg
het_zwin_017-1.jpg
het_zwin_017-1.jpg
het_zwin_018-1.jpg
het_zwin_018-1.jpg
het_zwin_019-1.jpg
het_zwin_019-1.jpg
het_zwin_020-1.jpg
het_zwin_020-1.jpg
het_zwin_021-1.jpg
het_zwin_021-1.jpg
het_zwin_023-1.jpg
het_zwin_023-1.jpg
het_zwin_024-1.jpg
het_zwin_024-1.jpg
het_zwin_026-1.jpg
het_zwin_026-1.jpg
het_zwin_028-1.jpg
het_zwin_028-1.jpg
het_zwin_030-1.jpg
het_zwin_030-1.jpg
het_zwin_031-1.jpg
het_zwin_031-1.jpg
het_zwin_032-1.jpg
het_zwin_032-1.jpg
het_zwin_033-1.jpg
het_zwin_033-1.jpg
het_zwin_034-1.jpg
het_zwin_034-1.jpg
het_zwin_035-1.jpg
het_zwin_035-1.jpg
het_zwin_036-1.jpg
het_zwin_036-1.jpg
het_zwin_037-2.jpg
het_zwin_037-2.jpg
het_zwin_039-1.jpg
het_zwin_039-1.jpg
het_zwin_040-1.jpg
het_zwin_040-1.jpg
het_zwin_042-1.jpg
het_zwin_042-1.jpg
het_zwin_043-2.jpg
het_zwin_043-2.jpg
het_zwin_044-1.jpg
het_zwin_044-1.jpg
het_zwin_046-1.jpg
het_zwin_046-1.jpg
het_zwin_047-1.jpg
het_zwin_047-1.jpg
het_zwin_050-1.jpg
het_zwin_050-1.jpg
het_zwin_051-1.jpg
het_zwin_051-1.jpg
het_zwin_052-1.jpg
het_zwin_052-1.jpg
het_zwin_054-1.jpg
het_zwin_054-1.jpg
het_zwin_056-1.jpg
het_zwin_056-1.jpg
het_zwin_061-1.jpg
het_zwin_061-1.jpg
het_zwin_062-1.jpg
het_zwin_062-1.jpg
het_zwin_063-1.jpg
het_zwin_063-1.jpg