Home » Regiobeeldbank » Waterlandschappen

Water is een kernkwaliteit van het Nederlandse landschap!

De waterschappen en provincies hebben steeds meer verantwoordelijkheid in het integraal waterbeheer, ook onder de toekomstige Omgevingswet. Cultuurhistorie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.Daarbij gaat het niet alleen om monumenten, maar ook over het karakter van het landschap en het behouden van waardevolle kennis. Een rijke geschiedenis van waterlandschappen, waar Nederland trots op is. 
De adviseurs van Dorp, Stad en Land kunnen deze waarden inventariseren en vertalen naar ruimtelijke plannen en beleid. Locatie-specifiek, deskundig en onafhankelijk.